Nowinki w podologiiCzym jest PODOLOGIA?

Pojęcie PODOLOGIA utworzone zostało z dwóch słów pochodzenia greckiego:
podo = stopa
logos = nauka
Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się nie lekarskimi zabiegami na stopach i podudziach. Zabiegi podologiczne odnoszą się zarówno do działań profilaktycznych, rehabilitacyjnych, jak i leczniczych, w przeciwieństwie do kosmetycznych zabiegów na stopach. Często zabiegi podologiczne wykonywane są na zlecenie lekarskie po przeprowadzonej specjalistycznej diagnozie.

STERYLIZAJA

 

STERYLIZACJA
Sterylizacja, wyjaławianie -jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form mikroorganizmów. Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie, najczęściej używa się metod fizycznych. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form przetrwalnikowych.

Sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem-
Nasycona para wodna powoduje gwałtowną hydrolizę, denaturację i koagulację enzymów i struktur komórkowych. Wyjaławianie jest rezultatem zarówno wysokiej temperatury, jak i aktywności cząsteczek wody. Zwykle stosowane temperatury sięgają 108–134 °C, zaś czas wyjaławiania wynosi 15-30 minut. Aby osiągnąć taką temperaturę pary, podnosi się ciśnienie o wartość od jednej atmosfery w górę. Wzrost ciśnienia o jedną atmosferę powoduje podniesienie temperatury wrzenia wody o około 10 stopni.

Wyjaławianie parą wodną przeprowadza się w autoklawach (aparatach ciśnieniowych), wyposażonych w przyrządy do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz odpowiednie elementy zabezpieczające (zawory).

Wyjaławianie hermetycznie zamkniętych pojemników z roztworami możliwe jest dzięki temu, że doprowadzona do autoklawu nasycona para wodna oddaje im swoje ciepło utajone, ogrzewając je do własnej temperatury. Roztwór w pojemniku paruje, wytwarzając "własną" parę, która jest faktycznym czynnikiem sterylizującym.

Proces sterylizacji parą wodną składa się z następujących etapów:

Czas nagrzewania – ciepło przenika wówczas w głąb materiału. Czas ten jest różny dla różnych obiektów, dlatego np. różne rodzaje pojemników należy wyjaławiać oddzielnie.
Czas wyrównania temperatury – para wodna oddaje swoje ciepło utajone materiałowi aż do chwili, gdy temperatury wyrównają się i wymiana ciepła ustąpi.
Czas wyjaławiania – właściwa sterylizacja, podczas której należy utrzymywać zadaną temperaturę przez stosowny okres. Zwykle dla bezpieczeństwa wydłuża się go o połowę.
Czas schładzania autoklawu – czas od chwili przerwania ogrzewania do momentu, gdy manometr wskaże, że ciśnienie wewnątrz autoklawu jest równe atmosferycznemu.
Wyjaławianie parą wodną nie może być, rzecz jasna, stosowane do płynów niebędących układami wodnymi oraz do pustych pojemników, gdyż nie ma w nich z czego powstawać para. Uzyskane wówczas warunki sprowadzają się do podwyższenia temperatury (jak w przypadku sterylizacji suchym gorącym powietrzem). Jest ona jednak zbyt niska, by proces osiągnął wymaganą skuteczność.

W hermetycznie zamkniętych pojemnikach wytwarza się nadciśnienie, którego wielkość zależy od stopnia wypełnienia – jeśli roztwór zajmuje ponad 90% pojemności, ciśnienie może rozerwać pojemnik. Dlatego też zaleca się, by pojemnik nie był wypełniony w więcej niż 85 procentach.

Drugim istotnym zjawiskiem jest to, że płyn w pojemniku stygnie wolniej, niż komora autoklawu. Powstaje więc nadciśnienie, które grozi eksplozją pojemnika. Aby się przed nią ustrzec, nie należy wyjmować zawartości autoklawu tuż po jego otwarciu. Można też zastosować chłodzenie cieczą, aby temperatury wyrównywały się szybciej.

Nasyconą parą wodną można wyjaławiać zarówno roztwory wodne, jak i odzież ochronną, opatrunki, narzędzia. Materiały należy zabezpieczyć przed powtórnym skażeniem.

REFLEKSOLOGIARefleksologia – metoda terapii holistycznej. Polega na uciskaniu odpowiednich punktów znajdujących się na stopach, zwanych refleksami. Według zwolenników tej metody każdemu z tych punktów odpowiada określony organ, narząd wewnętrzny bądź część ciała. Według osób zajmujących się tą metodą poprzez uciskanie tych miejsc za pomocą kciuka i palców, poprawia się krążenie i stymuluje układ nerwowy, w celu uregulowania zaburzonych funkcji organizmu. Refleksolodzy twierdzą, że wspomaga się w ten sposób naturalny proces samoleczenia.

Kąpiele Frietza Schiele’a
Pasywny trening układu krążenia

 
Metoda polega na kąpieli podeszw stóp. Temperatura wody jest stopniowo podwyższana, co powoduje, że najmniejsze naczynia krwionośne natychmiast się rozszerzają, a wstępujące impulsy cieplne osiągają najpierw kończyny dolne, a następnie całe ciało. W ten sposób ogrzane i ukrwione zostają wszystkie peryferyjne części ciała , a naczynia krwionośne animowane są do mnożenia się i tworzenia nowych połączeń, podobnie jak to ma miejsce podczas ćwiczeń fizycznych. Ogrzewanie ciała od stóp poprzez nogi aż do głowy jest doskonałą metodą leczenia chorób. Ponieważ podgrzewanie następuje stopniowo od temperatury 33? do 45?C, naczynia krwionośne regenerują się i stają się z upływem tygodni coraz bardziej elastyczne. Podczas tych kąpieli całe ciało doświadcza intensywnego ukrwienia, a to poprawia stan wszystkich organów.

Po kilku tygodniach podwyższone ciśnienie krwi opada i stabilizuje się, a wraz z nim znikają wszystkie inne wynikające z niego konsekwencje. Dzieje się tak dlatego, , że po pierwsze naczynia krwionośne stały się elastyczniejsze i krew nie musi już walczyć z oporem stwardniałych naczyń przeciskając się przez nie, po drugie krew lepiej rozkłada się w organizmie, a podwyższona temperatura odciąża tkankę łączną, co przyczynia się do zmiany lepkości krwi , która staje się po prostu płynniejsza. Rozszerzenie naczyń wieńcowych pozwala na lepsze ich odżywianie, a serce nie musi wykonywać tyle wysiłku, jaki był potrzebny na przeciskanie się krwi przez stwardniałe naczynia. W trakcie kilkudniowej kuracji dochodzi do ogólnego odtrucia i odciążenia organizmu i wszystkich jego tkanek, do tego stopnia, że i zbyt niskie ciśnienie krwi , którego powodem jest zwykle przeciążenie wątroby ulega także normalizacji.

Dobrze ukrwione nogi i stopy nie mogą rozwijać uszkodzeń skórnych. Infekcje grzybicze skóry stóp i paznokci mijają. Bardzo dużo korzyści z kąpieli czerpią diabetycy ponieważ ich problemu na stopach biorą się z zaburzeń krążenia.
PAMIĘTAJ!    Piękne stopy to zdrowe stopy 

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami:

  • Firma: Gabinet Podologiczno-Kosmetyczny Orchidea s.c.
  • Adres: ul. Sikorskiego 10 (Osiedle Generalskie), 38-400 Krosno, podkarpackie
  • Telefon Gabinet Podologiczny: 791 617 902
  • Telefon Gabinet Kosmetyczny: 791 617 102
  • Email: orchideagabinet@op.pl
  • Strona internetowa: www.orchidea-krosno.pl